Plan Zagospodarowania

Szkic zagospodarowania osiedla Lilli Wenedy Park umożliwia orientację na terenie działki.
Pokazuje lokalizację budynków, układu drogowego względem wjazdu i sąsiednich posesji.